Z

Events By Eliza

Privacy verklaring

Laatst bijgewerkt: 01-01-2024

Waarom deze privacyverklaring?

Bij Z Eventz verwerken we persoonsgegevens om onze diensten te kunnen leveren. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en gaan vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De verwerking van persoonlijke gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring willen we u meer informatie geven over hoe we dit doen.

Toepasselijkheid van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens door Z Eventz en is van toepassing op klanten en bezoekers van onze websites, waaronder z-eventz.nl. Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar wij mogelijk verwijzen op onze website of in onze e-mails. Wij raden u aan het privacybeleid van deze derden te raadplegen.

Identiteit van Z Eventz

Z Eventz is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83767908 en zijn gevestigd in Leeuwarden aan het Zaailand 106. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres hello@z-eventz.nl.

Hoe verzamelen we persoonsgegevens?

Z Eventz kan persoonsgegevens op verschillende manieren ontvangen:

1. Direct van u: bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons aangaat, contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of schriftelijk, of zich abonneert op onze nieuwsbrief.
2. Via onze website: we verzamelen gegevens via onze website voor doeleinden zoals het verbeteren en registreren van onze diensten, onder andere door middel van cookies.
3. Via derden: we kunnen gebruik maken van diensten van derden die namens Z Eventz handelen. Deze privacyverklaring is ook van toepassing op gegevens die worden verzameld via deze derden wanneer ze namens ons optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverzameling die niet in opdracht van Z Eventz plaatsvindt.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Z Eventz kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Contactgegevens, zoals uw geslacht, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en functie.
– Betalings- en factuurgegevens: als u een overeenkomst met ons aangaat, hebben we uw bankgegevens nodig voor financiële transacties.
– Websitegegevens, zoals uw IP-adres, verkeers- en locatiegegevens, en informatie over uw gebruik van onze website(s).
– Persoonlijke voorkeuren die nodig zijn voor het succesvol uitvoeren van een opdracht, zoals deelnamevoorkeuren of dieetwensen.

Voor welke doeleinden verzamelen we uw persoonsgegevens?

Z Eventz gebruikt persoonsgegevens primair om overeenkomsten met klanten uit te voeren en voor interne administratieve doeleinden. Specifiek verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1. Het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor evenementen.
2. Het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met u als (potentiële) klant of voor het verbeteren van onze diensten en producten.
3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Z Eventz kan nieuwsbrieven per e-mail versturen. Als u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Z Eventz kan uw persoonsgegevens delen met aan ons gelieerde ondernemingen, onze opdrachtgevers, onderaannemers (verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Wij kunnen verplicht zijn uw gegevens te verstrekken vanwege wettelijke verplichtingen of verzoeken van autoriteiten. Wij hebben passende organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met Europese en Nederlandse wetgeving.

Welke cookies plaatsen we?

Onze websites maken gebruik van cookies voor het opslaan van technische informatie. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw apparaat worden achtergelaten en waarmee uw activiteiten binnen onze website worden gevolgd. Dit omvat bijvoorbeeld:

– Uw IP-adres.
– Datum en tijd van uw bezoek.
– De URL van de verwijzende site.
– Bezochte pagina’s op onze website.
– Informatie over uw gebruikte browser (type, versie, besturingssysteem, enz.).

Technische informatie en cookies worden gebruikt om uw websitebezoek te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Z Eventz zelf worden geplaatst als door derden met wie wij samenwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die op onze websites worden geplaatst:

– Functionele cookies: deze zijn nodig voor het goed functioneren van de website, het bewaren van gebruikersinstellingen en het verbeteren van het gebruikersgemak.
– Analytische cookies: deze verzamelen informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, bezochte pagina’s en de duur van het bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om onze dienstverlening te verbeteren en de website aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Wij hebben passende privacyvriendelijke maatregelen genomen voor het gebruik van analytische cookies.
– Tracking-

of advertentiecookies: deze cookies verzamelen gegevens over het online gedrag van gebruikers. Ze worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren door bijvoorbeeld formulieren in te vullen of relevante advertenties aan te bieden op basis van het gebruikersprofiel. We hebben geen controle over het gebruik van deze cookies door derden. Het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de betreffende sociale media zijn van toepassing op hun gebruik van deze gegevens.

Cookies uitschakelen: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om een melding te ontvangen wanneer een cookie wordt verzonden. Houd er echter rekening mee dat sommige functies en services op onze en andere websites mogelijk niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Social media: Op onze websites kunt u mogelijk informatie delen via sociale media met behulp van de beschikbare sociale media-knoppen. Deze knoppen kunnen cookies van de desbetreffende sociale media plaatsen. Wij hebben geen controle over het gebruik van deze cookies door deze derden. Zij zijn verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die zij op deze manier verzamelen. Het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de desbetreffende sociale media zijn van toepassing.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Z Eventz bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en voldoet aan eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Welke rechten heeft u?

Het is belangrijk dat Z Eventz over de juiste persoonsgegevens beschikt. U kunt schriftelijk bezwaar maken tegen het gebruik van bepaalde gegevens door Z Eventz, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens. Op verzoek zullen eventuele door u verstrekte correcties zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, worden verwerkt. Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan Z Eventz of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Z Eventz neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en treft passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u echter denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Z Eventz via hello@z-eventz.nl.

Wijzigingen

Z Eventz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid. Wijzigingen zullen in dit privacy statement worden bijgewerkt. We raden u aan om regelmatig ons actuele privacy statement te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring of over hoe Z Eventz uw persoonsgegevens behandelt, kunt u contact met ons opnemen via hello@z-eventz.nl.

Z Eventz
Z Gebouw Leeuwarden
Zaailand 106,
8911 BN Leeuwarden
T: +3158 230 000 6
E: hello@z-eventz.nl
Ma – Vr: 08:30 – 18:00 uur

Check our Eventz

Z Eventz biedt je bijzondere & unieke evenementen. Check hier ons aanbod aan eventz.